WEBINAR: Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig etterligning?

WEBINAR: Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig etterligning?

29. September Kl.10

Når utforming av konsept, logoer, fargebruk styres av trender og flere velger likt, er det viktig å vite hvordan en skal manøvrere for å unngå at kunden havner i en situasjon hvor de beskyldes for etterligning.Både Varemerkeloven, Markedsføringsloven og Åndsverkloven har bestemmelser som trekker opp grenser for hvor tett et nytt produkt, tjeneste eller varemerke kan legge seg eksisterende opp mot konkurrenter.

Advokat Kjersti Staven-Garberg fra Pretor Advokat AS vil i løpet av dette webinaret gi et overblikk over gjeldende regelverk med fokus på å gjennomgå praksis fra Næringslivets konkurranseutvalg (NKU), klagenemnda for immaterielle rettigheter (KFIR) og domstolen. Dette vil gi deg noen kjøreregler det er viktig å vite om.

Advokat Kjersti Staven-Garberg fra Pretor Advokat AS har mer enn 20 års erfaring på fagfeltet og har bistått både norske og internasjonale aktører i tvister om produktutforming eller varemerkebruk.I tillegg til å bistå i tvister arbeider hun tett med kunder om å legge opp strategier for å sikre en best mulig beskyttelse av de verdiene som knyttes til varemerkene. Internasjonale aktører har gjerne gjort et grundig forarbeid før et varemerke tas i bruk i markedet.