BLI MEDLEM
Velg en side

Trønderenergi er nominert til Årets Markedsfører

Dette er en historie om merkevaren TrønderEnergi – som også har knyttet begrepet «ren TrønderEnergi» til sponsorobjektet Marit Bjørgen som det ideelle symbol. TrønderEnergi arbeider i et kompleks marked. Der mange andre merkevarer har et relativt «lett» arbeid når det kommer til målgruppetekning, har TrønderEnergi flere målgrupper å hensynta når de skal tenke strategi/markedsføring og levere resultater.

Med det følger en hel rekke utfordringer. Ikke for å glemme at TrønderEnergi leverer et lavinteresseprodukt – det er jo tross alt forventet at lys og varme skal være en del av hverdagen. Siden 2010 har TrønderEnergi jobbet aktivt med å reposisjonere merkevaren fra “traust trønder” til noe mer moderne. Det har de lykkes med ved å ta et steg om gangen, samt å holde et solid fokus. Alle virkemidler tas i bruk når TrønderEnergi tenker markedsføring; PR, sponsorater, aktiviteter- og arrangementer, markedsføring i alle kanaler, men også omfattende internt arbeid.

I 2013 har de også kommet i medias søkelys på grunn av kraftige nedbemanninger, men også eksternt knyttet til forbrukersaker. Dette har TrønderEnergi håndtert på en god måte. Både i media og blant nedbemannede ansatte i TrønderEnergi får man høre om gode prosesser og ved forbrukerspørsmål er de raskt frampå og beklager. I markedsføringen har fokus vært Kjennskap til bedriften i perioden 2010 til 2012, kunnskap og holdninger til bedriften i 2011 til 2014 og nå er det altså intern stolhet. TrønderEnergi er i hele perioden konsekvente og viser tyngde i sitt markedsarbeid og bygger opp under sin merkevareposisjon – ren TrønderEnergi.

TrønderEnergi opparbeidet et nullpunkt ved arbeidets start og måler kontinuerlig. Resultatene? Siden 2010 har de økt sin omdømmeindeks fra 53 til 58 og hatt en kundevekst på 100 prosent. En tung kandidat blant til topp tre nominerte til Årets Markedsfører.

Hør hva TrønderEnergi selv har å si om nominasjonen:

Årets Markedsfører bli offentliggjort på Markedskonferansen den 27. mars. Fremdeles ikke meldt deg på Markedskonferansen?

Pin It on Pinterest