BLI MEDLEM
Velg en side

Sammendrag frokostmøte 18. februar – «Rom for en til»

Sammendrag frokostmøte 18. februar – «Rom for en til»

Fikk du ikke med deg frokostmøtet 18. februar, om HKs Bufetat-case, eller vil du ha en lite refresh? Da kan du lese sammendraget her.

Torsdag 18. februar hadde vi besøk av Frode Midjo, Morten Rolseth og Roar Knudsen fra HK og HK Link. De ga oss innsikt i deres case der de jobbet med Bufetats ønske om å øke antall fosterhjem.

Forstå, forenkle og forandre

Selve prosjektet ble delt inn i tre faser. Første del handlet om å forstå utfordringen og gjøre grundige forundersøkelser, gjennom blant annet dybdeintervjuer med målgruppen. Bufetat har hatt mange kampanjer tidligere, men disse har det vært vanskelig å måle effekten av. For å få til noe nytt måtte prosjektet være annerledes. Forenklingen, i fase to, gikk ut på å våge å også ta bort noe. For at budskapet skulle være enkelt og tydelig, måtte noe bort. Siste fase gikk ut på skape innhold som ville nå ut til målgruppa og faktisk gi resultater.

Fant frem til motivasjonen

Prosessen startet med å finne motivasjonen til de som allerede er fosterhjem og hva de syntes om ordningen. Et viktig ledd, var å finne årsakene til at potensielle fosterforeldre aldri blir det. Ved dybdeintervju med fosterfamilier begynte de å få et bilde av hva som var drivkraften – og hva som skapte utfordringer.

Menn og kvinner – ulik motivasjon

Det de fant var at kvinner ofte hadde en indre drivkraft som gikk på det å hjelpe. De var ofte pådriveren for å melde seg som fosterfamilie, mens menn føler det mer som et samfunnsansvar, et ansvar om at hvis man kan så bør man også gjøre det. Motivasjonen for flere, var å videreføre hjelpen de selv hadde fått tidligere. De hadde kanskje selv vært i fosterhjem, og fått en positiv følelse av et fellesskap som de ville gi videre. De valgte å rette kampanjen hovedsakelig mot de som allerede har lyst til å hjelpe et barn.

Et fokusskifte, fra triste barn til vanlige familier

Et mye brukt virkemiddel i tidligere kampanjer har vært triste bilder av barn i sorg. Bruk av babyer er det som får størst oppmerksomhet. Dessverre genererer det likevel ikke særlig flere fosterhjem og gir dessuten et feilaktig bilde av situasjonene og fosterbarna, og kan virke stigmatiserende. Valget for kampanjen gikk derfor på å fremme det som er bra med fosterhjemsordningen og senke terskelen for å melde sin interesse. Fra et fokus på barnet, skulle det nå være på familien. De ønsket å skape en trygghet om at familier ikke trenger å den perfekte A4-familien for å kunne være fosterhjem. Dette ved å vise at fosterfamilier kommer i alle slags utgaver, de også. De ville fremheve verdien av det å hjelpe et barn som ikke kan være sammen med sine foreldre.

Målet de valgte å fokusere på, var å få flere til å delta på PRIDE-kurset, som er et viktig førsteledd i det å skulle bli fosterforeldre. Dette handler om hva som skal til for å bli fosterforelder og få folk til å forstå at de fleste kan bli fosterfamilie både enslige, homofile, utenlandske, unge og gamle, fra byen eller fra landet og uansett inntekt.

Ta over nettet i et døgn
For å gjøre så mange som mulig obs på budskapet, ønsket de å nå ut bredt i starten. De valgte en såkalt take over, hvor de «tar over nettet» i et døgn, i både tradisjonelle digitale og sosiale kanaler. I løpet av 24 timer skulle for eksempel vises alle som var innom Facebook, og tilsvarende på Youtube og i Schibsteds kanaler.

Brukte målgruppen for å nå ut til målgruppen

HK dro ut for å snakke med målgruppen, og møtte fem ganske forskjellige familier for å filme dem i deres hjem. Dette ble gjort helt naturlig og uten manus eller instruksjoner, for å dokumentere et realistisk bilde av hvordan det er. Håvard Bustnes fra Klapp Media var filmansvarlig på dette prosjektet.

Content, SoMe og nettbannere

Content, SoMe og nettbannere ble hovedkanalene, og de så at videoer på Facebook og Instagram oppnådde betydelig større respons enn tidligere. Bufetat har en nettside med all teoretisk informasjon man måtte trenge for å bli fosterhjem, men den dekket ikke de emosjonelle spørsmålene mange føler på. Det ble derfor opprettet en egen Facebook-side med historier rundt det med fosterhjem, både fra fosterforeldre og tidligere fosterbarn. En side hvor det kunne foregå en åpen dialog. Her har det vært stor aktivitet, med spørsmål som både Bufetat og andre fosterforeldre har svart på.

Som HK selv påpekte, kan ikke en slik kampanje måles i klikk og likes, men i faktiske konverteringer. Og her fikk de veldig gode resultater, som blant annet disse:

70,93% økning i trafikken til fosterhjem.no
208,2% økning i påmelding infomøte via nett
103,2% økning i tilsendt informasjon pr post

Pin It on Pinterest