Hver kunde utsettes for noen kritiske tilfeller der de tar beslutninger som bestemmer om de velger akkurat deg. Hvordan vet vi hvilke tilfeller dette er, og hvordan kan vi optimalisere effekten slik at de velger oss? Erik kombinerer den nyeste forskningen innen kundepsykologi med beste praksis innen digital påvirkning.

  • Få grundig kunnskap om kundepsykologi og hvordan den påvirker din virksomhet. 
  • Lær å resonnere rundt forskjellige typer påvirkning (følelser kontra tanker)
  •    Identifiser de viktigste øyeblikkene i kundens kjøpsreise og utvikle en strategi for dem

Erik Modig (PhD) er forsker ved Stockholm School of Economics. Han er ekspert på kundepsykologi, markedsføringsstrategi og kommunikasjon. Han deler tiden sin mellom å skrive og snakke om de nyeste teoriene og metodene bak hvordan kommunikasjon endrer folks valg. Han er også en veldig anerkjent foredragsholder og forfatter, hvor hans siste bok Bang for the Buck ble kåret til årets markedsføringsbok i Sverige