Markedsforeningen satser – første heltidsansatt på plass

Markedsforeningen satser – første heltidsansatt på plass

Den tradisjonsrike foreningen har etter et utfordrende 2020 besluttet å satse videre, og ansetter for første gang en person i 100% stilling som markedskoordinator. TMF ledes av et ubetalt styre med 8 medlemmer.  

 

Hever tilbudet til medlemmene 

 

Etter generalforsamlingen fikk styret i oppgave å utrede mulighetene for å øke engasjementet til markedskoordinatoren som hadde 50% stilling. Det var et sterkt ønske å kunne løfte tilbudet til foreningens medlemmer, og da er man avhengig av enda mer arbeidskraft siden vi i styret har begrensede tids ressurser med vanlige jobber på dagtid og gjør alt av arbeid til foreningen på fritiden.  

 

«Når vi så at det var økonomiske rammer for å øke stillingsandelen til markedskoordinatoren, var det enstemmig at vi skulle forsøke dette for å gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer», sier styreleder i TMF, Mats Muri Løberg. 

 

Passende timing 

 

Malin Øveraas Andersen (29), blir derfor den første heltidsansatte i foreningen. Hun har vært ansatt som koordinator i TMF siden 2018, og har iløpet av de siste tre årene gjennomført både mammapermisjon og en bachelor i markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI . 

 

«Siden Malin ble ferdig med studiene nå i vår, passet det meget godt å benytte anledningen til å ta foreningens virke ett steg videre», legger Løberg til.  

 

Nå satser TMF på å kunne komme enda tettere på medlemmene, heve servicegraden og kunne være enda mer proaktiv.  

 

 

Nettverk – viktigere enn noensinne 

 

2020 ble naturlig nok preget av pandemien, og aktiviteten begrenset til webinarer og digitale kurs. Det har og vært med å tydeliggjøre hvor viktig den sosiale dimensjonen ved å møtes i enkelte sammenhenger. 
 

«Mange av medlemmene har uttrykt at de savner det sosiale med arrangementene våre som de vanlige frokostmøtene og markedskonferansen innebærer», sier Andersen.  

 

Hun gleder seg til å kunne bruke mer tid på foreningen, og spesielt den store markedskonferansen som er flyttet fra våren til tidlig september. 

 

«Så håper vi at smittesituasjon blir såpass bra, at et slikt arrangement med flere hundre deltakere kan gjennomføres med normale smitteverntiltak» legger hun til. 

 

Også styrelederen er veldig klar for å kunne tilby fysiske møter og konferanser: 

 

«Vi har tilpasset oss etter situasjonen, og fått til et bra opplegg med digitale leveranser. Likevel mister man noe av nettverksrelasjonene når man ikke møtes fysisk, og noe kunnskap deles også best når det ikke er begrenset av skjerm og høytalerlyd»