24.august: Frokostmøte – Agile marketing

24.august: Frokostmøte – Agile marketing

Markedsbransjen har opplevd digital disrupsjon, fragmentering av flater,
endring i forretningsmodeller i media og forskyving av budsjetter og forventninger til effekt.
Som konsekvens har vi opplevd både fragmentering og konsolidering av bransjen
– og en stillestående prisutvikling på tjenester. 
 
Likevel er organiseringen av byråmodellen nærmest uendret
samtidig som markedsavdelinger er i ferd med å gå fra å være
 den «kreative avdelingen» i selskapet til å bli eier av målbar kunde- og brukeropplevelse,
produkt- og tjenesteutvikling og eier av bruker og kundedata. 
 
Dette frokostmøtet pirker i spennende muligheter, vonde erkjennelser
og kan forhåpentligvis føre til en diskusjon i bransjen på tvers av byråer,
markedsavdelinger og tilknyttede fagmiljøer. 
 
Gaute Bjerke-Busch har drevet UREDD designkontor i 17 år,
men har nå slått seg sammen med Increo og jobber med digital tjenesteinnovasjon
og fasilitering av smidige designprosesser. 


Dato:
Onsdag 24.august.2022
Kl 09.00 – 10.00

Sted:
BI Trondheim, Brattørkaia 16

☕️ 🥐   Vi serverer frokost og kaffe fra kl 08:20


Velkommen!