10.Mai: Frokostmøte – Nudging

10.Mai: Frokostmøte – Nudging

Hva påvirker egentlig folks valg?

 

I følge forskere tar vi 35.000 valg hver dag, men hvor mange av disse valgene er bevisst? Og hvordan kan du påvirke disse ved hjelp av nudging som metode?


Å jobbe med atferdsinnsikt og nudging handler om å gå fra et ønske om å påvirke folks holdninger til å påvirke deres handlinger.

Markedsføringsfaget har her til lands ofte vært opptatt av det første, mens man i USA og til dels også Storbritannia, i en årrekke har jobbet sammen med atferdspsykologer for å forstå og påvirke folks atferd.

I USA finnes det over 240 virksomheter som jobber med atferdsinnsikt i praksis. I Norge sies det å være 4.

For å forstå nudging, må vi først forstå hvordan folk tenker og tar avgjørelser,
og hva som påvirker alle valgene våre i løpet av en dag.

95% av valgene vi tar gjøres ubevisst, påvirket av våre følelser og situasjonen vi er i. Så hvordan kan du som markedsfører jobbe med dette som utgangspunkt?

Hva får du lære? 

På dette frokostmøtet vil atferdspsykologibyrået nudgelab lære deg mer om nudgingteori og at hvordan vi presenterer valgalternativer på alltid har innvirkning på beslutningene folk tar. Det blir en kombinasjon av teori og praktiske eksempler, og tips til hvordan du kan jobbe med de automatiserte handlingsmønsterene våre,
og lære hva som kan bidra til å endre disse.

Foredragsholder: Martine Carlson, Partner i nudgelab 

Martine har bakgrunn som produktutvikler, og strategisk rådgiver i Schjærven, Netlife Design og Hyper. Hun har solid erfaring og helhetsforståelse, fra hvordan å utvikle, posisjonere, og markedsføre et produkt eller tjeneste i markedet.


Dato: Tirsdag 10.mai 
Sted: BI Trondheim,  Brattørkaia 16

☕️ 🌯 Vi serverer frokost fra kl 8:30, frokostmøtet begynner kl 09.00 😃